TECHNOLOGY

POLITICS

VIDEO

HEALTH

Dhibeen Kalee akkamiin namatti dhufu danda'a?

Waantoonni armaan gadii kun Kalee  namaa balaaf kan saaxilaan ta'uu ogeessoonni ni himu. Waantota kanarraa of eegaa!

1. Fincaan finca’uu dhiisuun Read More

LIFESTYLE

SPORTS

WORLD

Barnoonni sirna Gadaa akka gosa barumsaa tokkootti manneen barnootaa Afaan Oromoon barsiisan hunda keessatti kennamuu jalqabeera.

Barnoonni sirna Gadaa akka gosa barumsaa tokkootti manneen barnootaa Afaan Oromoon barsiisan hunda keessatti kennamuu jalqabeera.

Hayyoonni hedduun kan sirna Gadaa Read More

POLITICS

"Rakkoo dheessanii filannoo keessaa ba'uun furmaata miti." Paartii Badhaadhinaa

Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa Caamsaa dhufu filatamuuf jedhuuf paartileen kaan wayita sochii eegalan kaan ammoo socho'uuf akka rakkatan himatu.

Paartileen jajjaboodha Read More

EDITOR CHOICE

SCIENCE

POLITICS

"Rakkoo dheessanii filannoo keessaa ba'uun furmaata miti." Paartii Badhaadhinaa

Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa Caamsaa dhufu filatamuuf jedhuuf paartileen kaan wayita sochii eegalan kaan ammoo socho'uuf akka rakkatan himatu.

Paartileen jajjaboodha Read More