BUSINESS

Qala'isii jireenyaa hammaateera; jiraachuuf sodaa guddaa qabna.

Qaala'iisi jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru daraanuu yaaddeessa ta'uu Maatiin 'Gadaa Magazine' ibsan.

Meeshaalee bu'uuraa uummanni guyyaa guyyaan itti fayyadamu fi Read More

Mosaajiin ADMStore ifoome.

Mosaajiin bilbila 'ADM Store' jedhamu Afaan Oromoon tajaajila bittaaf gurgurtaa kennuu hojii eegaluu dhaabbanni oroict.com beeksise.

Mosaajiin African Digital Marketing Read More