No icon

Mosaajiin ADMStore ifoome.

Mosaajiin bilbila 'ADM Store' jedhamu Afaan Oromoon tajaajila bittaaf gurgurtaa kennuu hojii eegaluu dhaabbanni oroict.com beeksise.

Mosaajiin African Digital Marketing Store - ADM Store kun tajaajila gabaa ammayyaa kan keennu yoo ta'u Afaan Oromootiin hojii eegaluun dinagdee Oromoof bu'aa guddaa ni buusa jedhame.

Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa iddoma jiru taa'uun tajaajiloota akka bittaa fi gurgurtaa, oomishaa fi tajaajiloota isaanii walirraa bituu fi  gurgurachuu akka danda'utti dhaabbanni African Digital Marketing - ADM adda durummaan qindeessuun ibsameera.

ADM Store giddugala karaa intarneetaan (online) ummanni keenya oomishaalee isaa gabaa addunyaatiif akka dhiyeeffatu qopheessun Afaan Oromoo, Afaan Amaaraa fi Afaan Ingliiziitiin tajaajila eegaleera.

Mosaajii ADM Store gad bufachuun oomishaa fi tajaajila barbaaddan walirraa bitaadha, walitti gurguraadha.

Gad bufaadha????????
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oroictapps.admstore

 

Comment As:

Comment (0)