Gadaa Magazine

Pulling Result

Date: Sunday, 21 Feb 2021
Question : Qaala'iisi jireenyaa amma Itoophiyaa magaaloota hedduu keessatti mul'achaa jiru maal fakkaata?
Voted : 2 Person
Yes Voted (2) person, NO Voted (0) Person, On Comment (0) Person
100 % Yes
0 % NO
0 % On Comment