POLITICS

"Rakkoo dheessanii filannoo keessaa ba'uun furmaata miti." Paartii Badhaadhinaa

Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa Caamsaa dhufu filatamuuf jedhuuf paartileen kaan wayita sochii eegalan kaan ammoo socho'uuf akka rakkatan himatu.

Paartileen jajjaboodha Read More

"Hanga beellama mana murtii hin qabaannetti sababiin ittiin mana hidhaa turaniif hin jiraatu" Aadde Birtukaan Miidhaksaa

Hidhamuu aanga'oota  ABO ilaalchisee qaama dhimmi ilaalu waliin dubbachaa akka jiru Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise.

Walitti qabduun Boordii Filannoo Biyyaalessaa Aadde Birtukaan Read More

"Lubbuu miseensotaafi lammilee keenyaa miidhamuuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhata." KFO

Ibsa Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) Irraa Kenname

Paartiin keenya, Kongiresiin Federaalawaa Oromoo heera biyya kanatiin hundeeffamee kaayyoosa qabsoo karaa nagaatiin fiixaan Read More

Aanga'oonni Kongrasii Federaalawaa Oromoo (KFO)fi Paartiin Dimokraasii Dhugaaf haala qabatamaa amma jiruun gara filannootti seenuun nu yaaddeessa jedhan.

Aanga'oonni Kongrasii Federaalawaa Oromoo (KFO)fi Paartiin Dimokraasii Dhugaaf (Baaldaraas) haala qabatamaa amma jiruun gara filannootti seenuun nu yaaddeessa jechuun BBCtti Read More

Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad, waggoota lamaafi walakkaa darbanitti TPLF walitti bu'insi amantaa fi sabummaa irratti xiyyeeffatan 113 akka uumaman gochaa ture jechuun himatan.

Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad, waggoota lamaafi walakkaa darbanitti TPLF walitti bu'insi amantaa fi sabummaa irratti xiyyeeffatan 113 akka uumaman Read More