No icon

Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad, waggoota lamaafi walakkaa darbanitti TPLF walitti bu'insi amantaa fi sabummaa irratti xiyyeeffatan 113 akka uumaman gochaa ture jechuun himatan.

Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad, waggoota lamaafi walakkaa darbanitti TPLF walitti bu'insi amantaa fi sabummaa irratti xiyyeeffatan 113 akka uumaman gochaa ture jechuun himatan.

Adeemsa lola Tigraay duraa duubaan miseensota mana mareetti kan himan MM Abiy, lolli erga eegalamee booda; hojiin daangaa cufuu fi lolichi gara iddoowwan birootti akka hin babal'anne gochuu hojjetamuusaa himan.

Waraanichi lola meeshaa waraanaa qofa osoo hin taanee gama miidiyaa fi diplomaasiitinis baname jedhan.

Dhimma namoota sababa lola kanaan buqqa'an ilaalchisee namoota buqqa'an "torbee tokkotti deebisnee dhaabna"  jedhan MM Abiy Ahimad

Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataan "ABUT irratti maalif dursee tarkaanfiin hin fudhatamne?" jechuun kan gaafatamaniif: gaaffiin kun garaagarummaa waa gochuu barbaaduu fi qabatamaan gochuu danda'uu gidduu jiru hubachuu dhabuurraa kan ka'e akka ta'e himan.

 

Comment As:

Comment (0)