Gadaa Magazine
Arstist Hacaaluu irraa dhaloonni maal barataa?
Thursday, 24 Dec 2020 00:00 am
Gadaa Magazine

Gadaa Magazine

Arstist Hacaaluu irraa dhaloonni maal barataa?

Haacaaluu Hundeessaa goota ture goota Oromummaa isaa hojiin mul'iiseedha.

Haacaaluun sochii qabsoo oromoo keessatti nama sirboota isaa onnee nama jabeessan weddisuun dhalootaa qubee dammaqseedha.

Haacaaluun yakka tokko malee reebamaa, dhitamaa; har'a ammoo lubbuun isaa nu duraa darbeera. Haacaaluu Hundeessaaf kuni hin malu ture. Haacaaluun Artistii qofa miti morma mirga namoomaati.

Haacaaluu Hundeessaa Oromoof goota kumatamaa ijaaree jira. Oolmaan Haacaaluu Hundeessa sabaa Oromoof olee himame hin dhumatu.

Haacaaluu Hundeessaa irraa dhaloonni kun, Jaalalaa, Tokkummaa, eenyummaa ofii ni barataa.

Galmeen seenaa gootota Oromoo Artistii jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa bara baraan ni yaadata.