RECENT NEWS

Mohaammad Deeksisoo eessa akka geeffame wallaalaamee.

Dargaaggoo Mohaammad Deeksisoo eessa akka geeffamee erga wallaallee torbee darbeera jedhan maatiin.

Dargaggoo Mohaammad yakka ittiin himatame kanaan mirgi wabii isaa Read More

Qabxii olaanaan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa 669 ta'uun galmaa'e.

Barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2012 fudhatan 702 qabxii 600 ol galmeessuun isaanii ibsameera.

Barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa Read More

"Lolli Oromoota Walloo irratti deemaa jiru lola humna addaa naannoo Amaaraa fi uummataati" Miseensa paarlaamaa

Miseensi paarlaamaa Mohaammad Hasan rakkoon nageenyaa tibbana uumame maqaa 'ABO Shanee' jedhuun haleellaa eenyummaarratti xiyyeeffate adeemaa jiru jechuun dubbatan.

Namoonni hedduunis Read More

Gazeexesaa Guyyoo Waariyoo OMN'tti deebi'uuf murteesse.

Gazeexesaa Guyyoo Waariyoo Sanbata dhufu Gurraandhala 27 bara 2013 eegalee gara OMN'tti akka deebi'uu beeksise.

Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo hojii miidiyaa irraa Read More

"Ministeerri Barnootaa guyyaa qormaatichi itti laatamu dursee ifoomsuu qaba" Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa

Ministeerri Barnootaa guyyaa qormaatichi itti laatamu dursee ifoomsuu akka qabuu Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa yaadachiiseera.

Ministeerichis guyyicha dursee ifoomsuuf taableettoonni Read More

Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa keennuuf qophiin xumurame.

Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa keennuuf qophiin xumuramuu Ejeensiin qormaata biyyaalessaa beeksise.

Naannoo Tigraay fi Naannoo Beenishaanguul Gumuuziin alatti naannoolee hundaa fi Read More

"Hamilee yaada itti kenninu hinqabnu." Jawaar Mohaammad

Beellama mana murtii namoota 24 galmee Obbo Jawaar Mohaammad jalatti himataman hordofuuf maatii fi namoonni biroo uffata keelloo uffatan mooraa Read More

"Nuti yakka akka hin dalagne abbaan alangaa ni beeka, himatni nurratti dhiyaate filannoo keessaa nu hambisuuf kan kaayyeffatedha" Jawaar Mahaammad

Himatawwan 10 namoota galmee Jawaar Mahaammad jalatti himatan 24 irratti dhiyaatan keessaa jaha akka adda citu manni murtii murtee kenne.

Himatawwan Read More

Abbay Tsaayyee dabalatee hoggantootni TPLF ajjeefaman.

Hogganaa Korporeeshinii Sukkaaraa duraanii Itoophiyaa kan turan Obbo Abbay Tsaayyee fi Ambaasadar Siyyum Masfin dabalatee hoggantootni TPLF afur ajjeefamuu humna Read More