No icon

Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa keennuuf qophiin xumurame.

Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa keennuuf qophiin xumuramuu Ejeensiin qormaata biyyaalessaa beeksise.

Naannoo Tigraay fi Naannoo Beenishaanguul Gumuuziin alatti naannoolee hundaa fi bulchiinsa magaalaa lamaanitti qorumsi seensa Yuunivarsiitii kutaa 12ffaa keennuf qophiin xumuramuu Ejeensichi ibseera.

Qorumsi seensa Yuunivarsiitii kun karaa 'online' akka keennanuu Daayrektarri Ejeensii Qormaata Biyyaalessaa Dr. Dilaamoo Otoree ibsaniiru.

Qorumsichaf meeshaaleen barbaachisaan guutamuu akkasumas leenjii fi qophiin taasiifamaa ture xumuramuu Dr. Dilaamoo Otoree ibsaniiru.

Maddi:- Ahadu Radio 94.3 FM

Comment As:

Comment (0)