TECHNOLOGY

Naasaa keessatti saffiisni intarneetii 91Gb/s dha. — GADAA MAGAZINE

Dhugaawwan Teeknoolojii:

• Baroota 1950 keessa kompiyuutarri maqaa amma ittin waamnu osoo hin taanee "Electronic Brain" jedhama. • Addunya irratti yeroo jalqabaaf Read More

Qorattoonni meeshaa hidhattoonni waraana ija nama duraa akka miliqaan dandeessisuu kalaquun himame.

Qorattoonni meeshaa hidhattoonni waraana ija nama duraa akka miliqaan dandeessisuu kalaquun himame.

Kalaqni kun gogaa namtolchee yoo ta'u, hidhattoonni waraana yeroo Read More

Mosaajiin haawasummaa 'Amayya' jedhamu Afaan Oromootiin yaadaa, qeeqaa fi ittin wal qunaamuuf gargaaruu ifoome.

Amaya Technologies LTD

Mosaajiin haawasummaa 'Amayya' jedhamu Afaan Oromootiin yaadaa, qeeqaa fi ittin wal qunaamuuf gargaaruu ifoome.

Ammayya'n pilaatfoormii  uummanni Read More