No icon

Qorattoonni meeshaa hidhattoonni waraana ija nama duraa akka miliqaan dandeessisuu kalaquun himame.

Qorattoonni meeshaa hidhattoonni waraana ija nama duraa akka miliqaan dandeessisuu kalaquun himame.

Kalaqni kun gogaa namtolchee yoo ta'u, hidhattoonni waraana yeroo dirqama keessattu yeroo naannoo dinni qubatee irraa sochoo'an uuffannaa isaanii fi argamaa naannicha wal fakkaassuu kan danda’udha.

Gareen qorattootaa Kooriyaa Kibbaatti argamu hidhattoonni argama naannichaa irraa akka miliqaaniif hojjachuu futurism.com gabaaseera. Kalaqni kun hidhattoonni ija kameeraa fi argama halkaanii (infrared based night vision) jala akka dhoksuu danda'u gabaasni ni ibsa.

Argannoon kun ija duraa miliquun alatti dabalataan haala qilleensaa naannicha ho'isuu fi qorrisisuu akka danda'udha kan ibsame.

Comment As:

Comment (0)